Dag Lydersen

Hans arbeidsprosess er svært tidkrevende.  Han arbeider med olje, ofte iblandet sand eller sagflis.  Noen arbeider er bygget opp med tykke lag og får en overflate  som minner om raku-brent keramikk.  Det gir tett stofflig effekt.  I andre arbeider har kunstneren fjernet lagene ett for ett.  Uttrykket gir assosiasjoner om transparent sårbarhet.  De som kjenner Dag Lydersens kunst fra tidligere, vil oppleve en kunstner i kontrollert utvikling, teknisk og spirituelt.  Fargene er mer dempet enn tidligere og motivene er strammere.  Jeg vil betegne dem som moderne, minimalistiske, meditative, men også kontemplative

I GRONT ROM III
Str.: 45 X 120 CM
Pris: 14000,-
Kan ses i galleriet
OLJE/PLATE 2007/08

 

BREV I
Str.:
Pris: KR. 6000,-
Kan ses i galleriet

 

Bilde 1
Str.:
Pris: kr. 60.000,- for alle tre
Kan ses i galleriet
Dette er bilde 1 av triptykon Rød fuge

 

 

Bilde nr 2
Str.:
Pris: Kr. 60.000,- for alle tre
Kan ses i galleriet
dette er bilde nr 2 av tritykon Rød Fuge

 

Bilde nr 3
Str.:
Pris: Kr. 60.000,- for alle tre
Kan ses i galleriet
Dette er  bilde 3 av triptykon Rød fuge

 

Beskyttelse III
Str.:
Pris: Kr 9.000,-
Kan ses i galleriet

 

Bindu 2
Str.:
Pris: Kr. 16.000,-
Kan ses i galleriet